Tester

Jeg tilbyr testing gjennom flere laboratorierTa kontakt for mer informasjon om du er interessert i spesielle tester som ikke er nevnt her.


Tester er verktøy som kan identifisere problem områder. De testene jeg bruker er ikke diagnostiske, men kun hjelpemidler som brukes om klienten ønsker en eller flere av disse.  Tar du testene gjennom meg får du en grundig gjennomgang og forklaring av hva resultatene viser og hvordan dette kan henge samme (eller ikke) med dine helseutfordringer.

Laboratoriene jeg bruker er:

  • EU Biotek – matintoleranse, Candida, UMP (urinary metabolite panel)
  • DUTCH tester (hormon balanse) og andre tester gjennom Nordic Labs
  • Lab 1 (matintoleranse, peptider i urin, mm)